Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Στρεφαίων Ηλέιας “Ο ΣΩΤΗΡΑΣ”