Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Περιοχής Τραγανού “Η ΕΛΠΙΔΑ”