ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.-Παράρτημα Αγρινίου