ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΚΟΙΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ