«Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο ολοκλήρωσε με επιτυχία τις Επισκέψεις στις Κοινωνικές Υπηρεσίες & στις Κοινωνικές Δομές των ΟΤΑ Α’ βαθμού»

Στο πλαίσιο του έργου «Μηχανισμός Συντονισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» αλλά και της υποστήριξης του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις Κοινωνικές Υπηρεσίες & Κοινωνικές Δομές των ΟΤΑ Α΄ βαθμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό τη συλλογή, την καταγραφή και την παρακολούθηση των παραμέτρων που διαμορφώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.