Προσωπικός σύμβουλος για ωφελούμενους ΤΕΒΑ

Στις αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων χρόνων, η προστασία και θωράκιση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων είναι επιτακτική ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινά το νέο πρόγραμμα: «Ο Προσωπικός σου Σύμβουλος», για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.