Μήνυμα του Περιφερειάρχη για το Έργο Κοινωνία ΠΔΕ

Ν. Φαρμάκης : “Κύρια αρχή μας είναι κάθε έργο να ωθεί την κοινωνία μπροστά”